kill_the_netUpload files...
zapota | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń
STANEK – kamienny cypel nad Zaporą

STANEK – kamienny cypel nad Zaporą

Stanek – cypel skalny piętrzący się na około pięćdziesiąt metrów nad miejscem, w którym połączone wody Bobru i Kamienicy wpadają do Jeziora Pilchowickiego. Ze względu na to, że w jego pobliże nie można dojechać samochodem, jest stosunkowo mało znany i rzadko...