kill_the_netUpload files...
Trwa remont mostu na rzece Bóbr poniżej Zapory w Pilchowicach. | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Trawa remont mostu poniżej Zapory w Pilchowicach. Most użytkowany przez ponad 100 lat znajdował się w bardzo złym stanie technicznym. Stanowił część infrastruktury technicznej powstałej w trakcie budowy tamy. Umożliwiał dotarcie do części urządzeń stanowiących zaplecze elektrowni oraz powstałych na drugim brzegu Bobru zabudowań mieszkalnych. W ramach prac dokonano naprawy obarierowania balustrad, konstrukcji nośnej, belek nawierzchni mostu, filarów podtrzymujących most, przyczółków mostowych oraz skarp poniżej mostu.

Remont przeprawy stanowi cześć prac remontowych i modernizacyjnych, które mają zostać przeprowadzone w latach 2022 – 2024.

Trwające obecnie przygotowania do modernizacji zapory, są ostatnim etapem Strategicznego Projektu Inwestycyjnego „EW Pilchowice I – modernizacja elektrowni wodnej”. Celem modernizacji jest poprawa stanu technicznego budowli i urządzeń hydrotechnicznych oraz zwiększenie przepustowości urządzeń zrzutowych w celu bezpiecznego przeprowadzania wód powodziowych” – mówi Anna Ciszewska-Swat z TAURON Ekoenergia.

W ramach prac przewidziano kompleksową modernizację obiektów zbiornika wodnego w zakresie m.in. zasuw turbinowych, zasuw upustów dennych, zapory od strony odwodnej, sztolni obiegowej oraz modernizację przelewu kaskadowego i mostu. Z korony zapory znikną także znane nam barierki. Te zastąpione zostaną nowymi i bardziej bezpiecznymi.

Na czas modernizacji obiekt nie będzie dostępny dla ruchu turystycznego (włącznie z drogami dojazdowymi).