W związku z wygaśnięciem mandatu radnego pana Wojciecha Michonia Wojewoda Dolnośląski zarządzeniem z dnia 2 października 2020 zarządził wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy Wleń w okręgu nr 4 obejmującym ulice: Dworcowa, Górska, Kościelna, Lipowa, Osiedle Zachodnie, Piastowska, Stefana Batorego, Szkolna.

Nowa osoba piastująca funkcję radnego zostanie wyłoniona spośród trójki zgłoszonych kandydatur.

Początkowo wybory miały się odbyć już w najbliższą niedzielę 13 grudnia, jednak zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego zostały przesunięte na 20 grudnia 2020roku


%d bloggers like this: