Gdzie we Wleniu mogą spędzać czas dzieci i młodzież która nie wyjechała na wakacje? Jaką ofertę Przygotował OKSiT i jak tą ofertę oceniają rodzice?

Gminy, ośrodka kultury nie stać na organizację półkolonii dla dzieci. Przygotowano za to cykliczne warsztaty, które są odpłatne.

Z niezadowoleniem mieszkańców spotkała się oferta wakacyjna zajęć w ośrodku kultury we Wleniu. W ostatnich latach oferta tej placówki była skromna, z resztą podobnie jak innych placówek kultury w kraju, a to z uwagi na pandemię i panujące obostrzenia. Teraz jednak gdy pandemia przestała być tak groźna i nie ma już obostrzeń mieszkańcom wydawało się, że Gmina, OKSiT wyjdą ciekawą wakacyjną propozycją i szeregiem zajęć, które umilą i zajmą czas najmłodszym mieszkańcom.

Jednak w tym roku tak zwanych półkolonii nie ma. A za zajęcia cykliczne, które są organizowane rodzice dzieci muszą zapłacić. O powody takiego stanu rzeczy na prośbę mieszkańców miasta do pana dyrektora ośrodka kultury zwrócił się radny Marek Dral. W odpowiedzi dyrektor tłumaczy, iż nie posiada możliwości organizacyjnych pozwalających na organizację letniego wypoczynku w formie półkolonii oraz wyjaśnia powody konieczności pobierania dopłat za zajęcia cykliczne.

– OKSiT we Wleniu w tym roku nie organizuje tzw. „półkolonii”, ponieważ nie posiada możliwości organizacyjnych pozwalających na prowadzenie tego rodzaju działalności. – tłumaczy Daniel Antosik Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu, który wspomina, iż w okresie wakacyjnym OKSiT organizuje otwarte zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży, podobnie jak w okresie ferii zimowych.

Dyrektor zapewnia, iż nie wszystkie zajęcia dla dzieci organizowane przez OKSiT we Wleniu są odpłatne i tłumaczy potrzebę wprowadzenia odpłatności.

Odpłatne są zajęcia organizowane cyklicznie, adresowane do indywidualnych uczestników. Odpłatność wymusza formuła organizacyjna zajęć oraz konieczność ponoszenia przez instytucję dodatkowych kosztów związanych z ich prowadzeniem, wykraczających poza możliwości finansowe OKSiT. Instytucja działająca w obecnej formule organizacyjnej praktycznie nie posiada możliwości pozwalających na samodzielne finansowanie jakichkolwiek zajęć cyklicznych dla dzieci w ramach budżetu, jakim dysponuje. Stąd konieczność partycypowania w dodatkowych kosztach określonych zajęć ich uczestników. Biorąc jednak pod uwagę skalę kosztów związanych z organizacją cyklicznych zajęć dla dzieci i młodzieży we Wleniu, opłaty za udział w zajęciach ustalane są na bardzo niskim, symbolicznym wręcz poziomie, uwzględniającym szczególne uwarunkowania środowiskowe oraz określone koszty dodatkowe, związane z konkretnymi rodzajami zajęć. Wpływy z opłat, ze względu na ich niski wymiar, pokrywają jedynie niewielką część wydatków związanych z prowadzeniem zajęć, których organizacji podejmujemy się, mimo bardzo ograniczonych możliwości realizacji podobnych przedsięwzięć. Wysokość opłat za zajęcia ustala dyrektor OKSiT. Warto zaznaczyć, że osobiście przed podjęciem decyzji w tych sprawach, zawsze zasięgam opinii środowiskowych związanych z planowaną działalnością. Kwestie opłat za zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w imprezach kulturalnych organizowanych przez OKSiT, z mojej inicjatywy były niedawno tematem dyskusji prowadzonej na jednym z posiedzeń Rady Miasta i Gminy Wleń, w którym uczestniczyli także przedstawiciele innych instytucji samorządowych działających we Wleniu. Przebieg tej dyskusji oraz wynikające z niej wnioski dodatkowo uzasadniały konieczność wprowadzania opłat za korzystanie z części oferty programowej OKSiT. – wyjaśnia Dyrektor OKSiT we Wleniu


Upały panujące na dworze udzieliły się rodzicom dzieci które jeszcze nie wyjechały lub już wróciły z wakacji. Na profilu społecznościowym jednej z mieszkanek Wlenia dzisiaj rozgorzała bardzo gorąca dyskusja dotycząca działalności ośrodka kultury we Wleniu, oraz oferty jaką adresuje do dzieci i młodzieży.

Oczywiście te wypowiedzi nie odzwierciedlają opinii wszystkich mieszkańców gminy. Jednak w przyszłości przygotowując ofertę Ośrodka Kultury warto również takie oceny wziąć pod uwagę.