Jeszcze w tym roku blisko 5-kilometrowy rurociąg dostarczający wodę połączy Wleń z sołectwem Pilchowice. Łączna wartość inwestycji to nieco ponad 1.200.000 złotych. Prace prowadzone przez firmę Meliobud z Nowogrodzca zostaną zakończone jeszcze w tym roku. Po zakończeniu robót powinny skończyć się problemy mieszkańców sołectwa z wodą.