kill_the_netUpload files...
Wspólnoty zapłacą za projekty. | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Koszty projektów poniosą wspólnoty, które przystąpiły do rewitalizacji. Nawet 110.000 złotych zapłacą mieszkańcy gminy Wleń za niezrealizowane projekty. Burmistrza Artur Zych przyznaje, że te koszty będą musiały pokryć wspólnoty.

Przypomnijmy, Gmina Wleń otrzymała 1 603 665,75 zł złotych dofinansowania na przeprowadzenie rewitalizacji znajdujących się w złym stanie technicznym budynków. Do programu przystąpiło 21 wspólnot mieszkaniowych z terenu Wlenia. Miał być wielki sukces i zmiana wizerunku miasta. Zamiast tego mamy kolejny skandal.

Gmina wycofała się z programu rewitalizacji, przerzucając koszty poniesione na przygotowanie dokumentacji projektowej na biorące udział w programie wspólnoty. Chodzi o niebagatelną kwotę 110.000 złotych.

Burmistrz nie poczuwa się do odpowiedzialności, twierdząc, że oferty wykonawców znacznie przekraczały możliwości wspólnot, które o całej sytuacji poinformował. Przyznaje równocześnie, że część wykonawców wycofała się z przetargów z powodu nieprawidłowości, do jakich doszło w trakcie prac realizowanych przez gminę przy termomodernizacji budynków we Wleniu.

To jeszcze nie koniec problemów. Okazuje się bowiem, że na rewitalizację, która nie doszła do skutku, część wspólnot zaciągnęła kredyty, które jak twierdzi burmistrz – “Niekoniecznie na ich kontach są”.


KOMENTARZ

W tym kontekście tylko jako tragifarsę można potraktować fakt, że wspólnota biorąca udział w projekcie termomodernizacji, która otrzymała wezwanie do zapłaty 194.020 złotych z informacji, jakie posiadamy, należności nie uregulowała. Kolejnym krokiem burmistrza Artura Zych powinno być skierowanie sprawy do sądu.

I tak oto po raz pierwszy w nowożytnej historii Wlenia, Gmina poda do sądu o zapłatę wspólnotę w której ma prawie 80% udziałów. Można powiedzieć, że Gmina sama sobie wytoczy proces, a potem wyrokiem sądu sama sobie wypłaci należne kwoty wraz z naliczonymi sobie odsetkami.


Andrzej Jaśkiewicz