Po raz kolejny Wojewoda Dolnośląski przesunął termin wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Wleń. Wybory odbędą się 24 stycznia 2021 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 409 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2020 r., wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy Wleń odbędą się 24 stycznia 2021 r.

Zmianie ulegają terminy wykonania następujących czynności z kalendarza wyborczego:

– do 19 stycznia 2021 r. – zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Jeleniej Górze II zamiaru głosowania korespondencyjnego  przez  wyborców  podlegających  w dniu  głosowania  obowiązkowej  kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych,
– 22 stycznia 2021 r. o godz. 24:00 – zakończenie kampanii wyborczej,
– 23 stycznia 2021 r. – przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 we Wleniu spisu wyborców,
– 24 stycznia 2021 r. godz. 7:00-21:00 – głosowanie.

Okręg nr 4 obejmuje ulice: Dworcowa, Górska, Kościelna, Lipowa, Osiedle Zachodnie, Piastowska, Stefana Batorego, Szkolna.