Burmistrz Artur Zych startował na urząd burmistrza pod hasłem Stop Stagnacji. Jeżeli chodzi o wysokość opłat i podatków lokalnych to stagnacji na pewno nie ma i raczej nie będzie, bowiem Artur Zych w podwyżkach nie widzi nic złego, wręcz przeciwnie uważa, że dotrzymał słowa, bo przecież nie powiedział, że nie będzie podwyżek, a te zapowiadają się całkiem spore.

Do rady miasta wpłynął projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za śmieci. Do tej pory płaciliśmy 16 złotych od każdej osoby zamieszkującą nieruchomość. Nowe stawki przewidują opłatę w wysokości 23 złote od osoby.

Dla samotnie prowadzących gospodarstwo domowe wzrost opłaty będzie stosunkowo niewielki, jednak przeciętna j czteroosobowa rodzina po przyjęciu uchwały przez radę miasta zapłaci blisko 100 złotych. Dla mieszkańców posiadających działki i kompostujących odpady biodegradowalne przewidziano ulgę w wysokości 1 złotych od każdej osoby. Nie wydaje się, żeby wysokość tej ulgi w sposób znaczący wpłynęła na chęć zagospodarowania części odpadów we własnym zakresie.

Burmistrz wzrost opłat uzasadnia wzrostem kosztów odbioru, transportu i utylizacji odpadów.