kill_the_netUpload files...
Za tydzień wybory uzupełniające do rady miasta. | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

13 czerwca 2021 r. godz. 7:00-21:00 – głosowanie

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego pana Wojciecha Michonia, Wojewoda Dolnośląski zarządzeniem z dnia 2 października 2020 zarządził wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy Wleń w okręgu nr 4 obejmującym ulice: Dworcowa, Górska, Kościelna, Lipowa, Osiedle Zachodnie, Piastowska, Stefana Batorego, Szkolna.
Jak informuje Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze do dnia 15.10.2020 zarejestrowały się trzy komitety wyborcze

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGATY
HOŁDOWICZ;

 • skrót nazwy: KWW AGATY HOŁDOWICZ;
 • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym
  Komitetu jest: Stanisław Michał Hołdowicz;
 • siedziba Komitetu: ul. Michała Stachowicza 8/1, 59-610 Wleń;
 • obszar działania Komitetu: Gmina Wleń;

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA
KONDRATOWICZA;

 • skrót nazwy: KWW ANDRZEJA KONDRATOWICZA;
 • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym
  Komitetu jest: Piotr Rafał Pers;
 • siedziba Komitetu: ul. Górska 10, 59-610 Wleń;
 • obszar działania Komitetu: Gmina Wleń.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA
KOCZARSKIEGO;

 • skrót nazwy: KWW MARKA KOCZARSKIEGO;
 • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym
  Komitetu jest: Marek Koczarski;
 • siedziba Komitetu: ul. Stefana Batorego 1/1, 59-610 Wleń;
 • obszar działania Komitetu: Gmina Wleń.