Zarząd Powiatu Lwóweckiego /fot.: Lwówecki.info/

W piątek 14 czerwca 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim odbyła się XII sesja Rady Powiatu Lwóweckiego. Jej najważniejszym punktem było przedstawienie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2018 i głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego (w tym przypadku Zarządu Powiatu) w określonym przedziale czasowym. W sensie politycznym jest to również ocena działań podejmowanych przez Zarząd w okresie minionego roku.

W piątkowej sesji udział wzięło 17 radnych, czyli pełny skład rady. Radni po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącymi wykonania budżetu, przystąpili do głosowania.

W głosowaniu 12 radnych opowiedziało się ZA udzieleniem absolutorium a 5 wstrzymało się od głosu. Nikt nie głosował PRZECIW.

ZA udzieleniem absolutorium głosowali radni: Małgorzata Szczepańska, Teresa Wachal, Bolesław Faściszewski, Zbigniew Grześków, Tadeusz Jagiełło, Iwona Kobierecka, Daniel Koko, Józef Stanisław Mrówka, Eugeniusz Ścigan, Zenon Zatchiej, Janina Zych, Wiesław Ziółkowski
Wstrzymali się radni: Jerzy Fidorów, Piotr Czembrowski, Helena Okulowska, Olga Sasin, Krystyna Piotrowicz.

Po zakończeniu głosowania głos zabrał Starosta Lwówecki Pan Daniel Koko, który złożył podziękowania dla całego wydziału finansowego za przygotowanie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego i za to, że pracownicy tego wydziału na czele ze Skarbnikiem Bogdanem Jurczakiem i Joanną Sady Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów przez cały czas czuwają nad prawidłowością finansów w Powiecie. Starosta złożył także podziękowania dla kolegów i koleżanek radnych w imieniu byłego i obecnego zarządu – W imieniu nas wszystkich dziękuje Państwu Radnym za udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lwóweckiego – dziękował Starosta Daniel Koko.

Poniżej pełna relacja z XII sesji Rady Powiatu Lwóweckiego