Dział Organizacji i Nadzoru WS-SPZOZ w Zgorzelcu informuje, że w dniach:

od 23.08.2021  – do 04.09.2021 Lekarze Violetta i Zygmunt Dawidowiczowie pracujący w Poradni POZ we Wleniu będą nieobecni.

W zastępstwie świadczenia będą realizowane przez lek. Weronikę Trzeciakiewicz, zgodnie z poniższym harmonogramem:

24-08-2021   wtorek   09:00 – 15:00

26-08-2021   czwartek  09:00 – 15:00

O harmonogramie zastępstw, w kolejnym tygodniu nieobecności lekarzy, Dział Organizacji i Nadzoru WS-SPZOZ w Zgorzelcu będzie informował na bieżąco.